Servicii
Servicii
Servicii de contabilitate
 • Consultanta privind legislatia financiar contabila;
 •  
 • Contabilitate primara (Evidenta contabila pe baza documentelor primare);
 •  
 • Contabilitate financiara si de gestiune;
 •  
 • Intocmirea balantei de verificare;
 •  
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare (Completarea si depunerea declaratiilor privind obligatiile de plata catre bugetul de stat si de asigurari sociale, a deconturilor de TVA si a altor raportari si situatii contabile);
 •  
 • Expertiza contabila;
 •  
 • Intocmire rapoarte/situatii financiare/bilanturi (si depunerea lor);
 •  
 • Intocmire bugete de venituri si cheltuieli;
 •  
 • Evidenta contabila a salariilor (Intocmire state de plata si depunere la ITM, intocmire Contracte individuale de munca, actualizare registru salariati, Acte aditionale la contractul individual de munca, decizii privind incetarea relatiilor de munca angajat-angajator, Intocmire si depunere declaratii la CAS, CASS, somaj, ITM si a fiselor fiscale pentru salariati si colaboratori);